واحد فنی و عمرانی

  • چهارشنبه, 24 آذر 1395
  • درج شده توسط  مدیر سایت

واحد فنی و عمرانی شهرداری کهک یکی از بازوهای اصلی شهرداری کهک بشمار می اید. وظيفه اين واحد، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد. در ادامه به شرح وظایف این واحد اشاره خواهد شد.

شرح وظایف:

- انجام مطالعات و طراحي و اجراي كليه پروژه هاي فني و عمراني با توجه به الويتها و نيازهاي تعيين شده در چار چوب برنامه هاي مصوب و سياست هاي شهرداري کهک
- مطالعه و بررسي مقررات و ضوابط در زمينه فني و عمراني به منظور تهيه و تدوين مقررات و ضوابط جديد و بازنگري در مقررات و ضوابط موجود و پيشنهاد اصلاحات و لغو موارد غير اصولي و غير عملي
- نظارت بر رعايت مقررات و ضوابط فني و عمراني و حسن اجراي امور فني و عمراني و ستادی
- تهيه و تنظيم برنامه هاي زمانبندي شده بر اساس برنامه هاي مصوب به منظور انجام مطالعات و طراحي و اجراي پروژه هاي فني و عمراني
- تدوين استانداردها و معيارهاي مورد نياز براي امور فني و عمراني شهرداري کهک و اعمال و كنترل رعايت آنها
- صدور مجوز هاي حفاري در ارتباط با تاسيسات زيربنايي و عمومي شهر کهک بر اساس برنامه ريزي و هماهنگي هاي قبلي و ترتيب مرمت و بازسازي آنها
- برنامه ريزي و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت عمران شهري و طراحي در زمينه هاي مختلف مطالعاتي
- ارتقاء كمي و كيفي و تسريع در اجراي طرح هاي عمراني و اقتصادي كه نياز به سرمايه گذاري شهرداري کهک دارد و يا اينكه با مشاركت سرمايه گذاران احداث خواهد شد.
- نوسازي بافت هاي فرسوده و مقاوم سازي آنها در برابر زلزله
تعمير و نگهداري سطح معابر شهر کهک ( آسفالت ـ جدول ـ پياده رو )
- بررسي و مطالعات لازم براي شناخت پروژه هاي قابل مشاركت با شهروندان و سرمايه گذاران
- ايجاد زمينه هاي لازم براي اجراي پروژه هاي عمراني و اقتصادي داراي توجيه اقتصادي و اجتماعی

- 4258 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت
- کد خبر: 693

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی