توضیحات عمومی سایت

توضیحات عمومی سایت (12)

دوشنبه, 07 اسفند 1396


شهرداري کهک در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي جهت اجراي پروژه به شرح ذيل اقدام نمايد:
موضوع    مبلغ برآورد (ريال)    مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)    طبق فهرست بها
اصلاح و توسعه معابر شهر کهک    2.102.188.768    110.000.000    ابنیه و راه وباند 96
تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار:
تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار بايستي به صورت ضمانت¬نامه بانکي یا اوراق مشارکت بی نام و يا واريز وجه نقد به حساب جاري سيبا به شماره 2171143504001 بانک ملي شعبه مرکزي قم بنام تمرکز سپرده ارائه گردد.
سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداري باقي خواهد ماند. در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي¬گردد.
به پيشنهادات فاقد سپرده تضمين مطابق شرايط فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه و شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي¬باشد.
مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه:
متقاضيان محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه کتبي از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول تا حداکثر 7 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم، در ساعات اداري به واحد فني و امور پيمان شهرداري کهک مراجعه نمايند.
تلفن تماس: 34223222-025          شماره فاکس: 34223222-025 
مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:
 پيشنهادها بايد حداکثر تا 17 روز بعد از چاپ آگهي نوبت دوم به دبيرخانه شهرداري کهک به آدرس:  کهک – بلوار ولیعصر(عج)– شهرداري کهک تحويل و رسيد دريافت گردد.
شرکت کنندگان محترم مي بايست نسبت به بسته بندي و تحويل پاکات اقدام نمايند؛ که شامل اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه (الف- ب-ج) مي¬باشد.
همچنين متقاضيان محترم جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر فني و امور پيمان شهرداري کهک و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir مراجعه نمايند.
 ضمنا ارائه شماره اقتصادی و کد ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.


شهرداري کهک در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي جهت اجراي پروژه به شرح ذيل اقدام نمايد:

موضوع

مبلغ برآورد (ريال)

مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال)

طبق فهرست بها

اصلاح و توسعه معابر شهر کهک

2.102.188.768

110.000.000

ابنیه و راه وباند 96

تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار:

تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار بايستي به صورت ضمانت­نامه بانکي یا اوراق مشارکت بی نام و يا واريز وجه نقد به حساب جاري سيبا به شماره 2171143504001 بانک ملي شعبه مرکزي قم بنام تمرکز سپرده ارائه گردد.

سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداري باقي خواهد ماند. در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي­گردد.

به پيشنهادات فاقد سپرده تضمين مطابق شرايط فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه و شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي­باشد.

مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه:

متقاضيان محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه کتبي از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول تا حداکثر 7 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم، در ساعات اداري به واحد فني و امور پيمان شهرداري کهک مراجعه نمايند.

تلفن تماس: 34223222-025          شماره فاکس: 34223222-025 

مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها:

پيشنهادها بايد حداکثر تا 17 روز بعد از چاپ آگهي نوبت دوم به دبيرخانه شهرداري کهک به آدرس:  کهک بلوار ولیعصر(عج) شهرداري کهک تحويل و رسيد دريافت گردد.

شرکت کنندگان محترم مي بايست نسبت به بسته بندي و تحويل پاکات اقدام نمايند؛ که شامل اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه (الف- ب-ج) مي­باشد.

همچنين متقاضيان محترم جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر فني و امور پيمان شهرداري کهکو يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir مراجعه نمايند.

ضمنا ارائه شماره اقتصادی و کد ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي باشد.

روابط عمومي شهرداري کهک
چهارشنبه, 24 آذر 1395

کهک یکی از شهرهای استان قم است که در بخش نوفل‌لوشاتو از توابع شهرستان قم قرار دارد. از جمله روستاهای پیرامون آن فردو، وشنوه، دستگرد، تیره، میم، شاه اسماعیل، بیدهند، ورجان، خورآباد، قباد بزن، خاوه، صرم و... هستند.

فاصله مرکز بخش کهک تا قم ۳۰ کیلومتر است. پیشینه بخشداری کهک به حدود دهه ۱۳۱۰ می‌رسد و از نظر جمعیت بعد از بخش مرکزی در مکان دوم قرار دارد.

این بخش دارای دو دهستان فردو و کهک است. شهر کهک تنها نقطه شهری این بخش است. این شهر، اقامتگاه ملاصدرای شیرازی فیلسوف و حکیم بزرگ اسلامی بوده است و وی به دلیل آزار متعصبان درس خود در شیراز را رها کرد و ۱۵ سال در کهک به گوشه‌نشینی، عبادت و تفکر پرداخت.

 

از جاذیه های دیدنی این شهر می توان به موارد زیر اشاره نمود:

خانه ملاصدرا

ملاصدرا فيلسوف بزرگ قرن يازدهم هجري قمري است كه فلسفه اشراق را به نهايت اوج خود رساند . خانه مسكوني وي در روستاي كهك واقع شده و ساختمان آن به دوره صفويه مربوط مي شود. براي يافتن خانه ملاصدرا كافي است به انتهاي بافت سنتي روستا برويم . در انتهاي يكي از مسير هاي هلالي شكل روستا به خانه ملا صدرا مي رسيم . ساختمان مذكور در داخل يك باغ قرار داشته كه هم اكنون قسمت زيادي از آن توسط خانه هاي همجوار اشغال گرديده است .

در اين محل چند عنصر شاخص وجود دارد :

چهار صفه كه در وسط باغ قرار داشته و در دوره هاي مختلف تغيير شكل داده و عناصري به آن الحاق شده است كه اين چهار صفه به عنوان خانه ملاصدرا مورد بازديد قرار مي گيرد .

عصاري كه در شمال غربي باغ قرار دارد . اين بنا در حال حاضر نيمه مخروبه است .

مسجد كوچك در شمال شرقي باغ كه از يك چهار طاقي ساده تشكيل شده و الگوي چرخش 45 درجه چهار طاقي نسبت به جهت قبله را دارد .

چال آقا ، كه عارضه طبيعي است كه در جنوب غربي باغ قرار دارد و توسعه روستا در اين قسمت محدود شده است . فضهاي جانبي اين بنا ، از بين رفته و فقط چهار صفه اصلي آن باقي مانده است . محوطه اصلي اين بنا سقف گنبدي شكل دارد و در راس گنبد آن ، شيشه هاي رنگي نور را به داخل بنا هدايت مي كند

مواد و مصالح مورد استفاده در بنا و نحوه ساخت :

خشت خام ، ملات گل و سقف با تير هاي چوبي مواد و مصالح مورد استفاده در اين بناست . و ابعاد خشت ها معادل 6×20×20 سانتي متر مي باشد و عرض ديوار ها به طور معمول از دو خشت تشكيل شده است كه معادل 60 سانتي متر است . اين خانه داراي فضايي گيرا و قديمي با سقفي بلند و پوشش گنبدي با ديوار هاي سياه و اندود گل و تزئينات گچبري ساده با كاربندي هاي زيبا در سقف چهار طرف آن فضا هايي چهار گوش مسقف بين تويزه هاي جناغي شكل كه در مجموع ، شبيه امامزاده هاي دوره صفوي است .

دوره تاريخي

محمد بن ابراهيم يحيي شيرازي ، معروف به ملا صدرا ، بنيان گدار حكمت متعاليه ، سر آمد حكماي اسلامي و يكي از بزرگترين دانشمندان جهان در فلسفه ي الهي و اسلامي است . وي در سال 979 يا 980 ه .ق در شيراز ديده به جان گشود .

حكيم فرزانه جناب صدر المتالهين مدت پانزده سال در كهك به سربرد . خانه آن بزرگمرد الهي در كهك تاكنون باقي و در ميان مردمآن آبادي معروف است . خانه ملا صدرا در كهك ، يادگاري بازمانده از دوران سكونت اين حكيم در قم است . خانه ملاصدرا در منتهي اليه غرب روستاي كهك در محله چال حمام واقع است و پيرامون آن را خانه هاي روستايي با بافت معماري مناطق گرمسيري احاطه كرده اند.

 622

621

620

 

غار کهک

غار کهک در استان مرکزی، در 86 کیلومتری جنوب شهر قم، 65 کیلومتری غرب شهر دلیجان، و در نزدیکی روستای کهک واقع است.نام غار از کوهی منفرد و کم ارتفاع گرفته شده که قلعه قدیمی روستا در قله آن بنا شده است. این کوه کم ارتفاع، کوه کوچک یا کوهک نامیده و به اختصار کهک تلفظ می​شود. کاربرد کاف تصغیر در گویش مردم منطقه رایج است.غار کهک شامل تعدادی سکوی بزرگ متوالی است که هر کدام به وسیله یک پرتگاه 10 تا 20 متری از هم جدا شده و همه آن​ها از ابتدا تا انتها زیر تاقدیس مرتفع و عظیم غار قرار گرفته​اند. این غار مانند چاهی عظیم به قطر 30 متر است که با زاویه 45 درجه و بر اثر فرایند غار زایشی به وجود آمده است. دهانه غار به شکل دایره به قطر 70 سانتی متر است و ارتفاع 1950 متری از سطح دریا قرار دارد. این دهانه بالای دیواره​ای به ارتفاع 8 متر واقع شده است و تنها با استفاده از وسایل فنی و طناب می​توانیم وارد غار شویم. در تالار ورودی غار یک ردیف پنج تایی چکیده غول پیکر، که در پشت آن​ها پرتگاهی عمیق وجود دارد، قرار گرفته است. در زمان​های بسیار دور ریزش عظیمی در محوطه رخ داده است که سنگ​های حاصل از آن پرتگاه​هایی فراوان به وجود آورده​اند. در غار دالان و دهلیز فرعی وجود ندارد و آنچه به این شکل به چشم می​خورد، فضاهای خالی هستند که بر اثر ریزش پدید آمده​اند. مسیر بازدید به علت وجود لایه​ای از خاک رس مرطوب لغزنده است و از کنار پرتگاه​های 2 تا 10 متری می​گذرد. در نیمه نخست مسیر بازدید دو چاه وجود دارد که پس از عبور از شیبی تند باید از کنار آن​ها بگذریم. در صورت بی دقتی و نداشتن مهارت، احتمال سقوط به داخل آن​ها وجود دارد. در نیمه دوم مسیر بازدید، سطح غار شیبی تند می​گیرد و از وسط یک تالار می​گذرد و در ادامه سنگ​های ریزش کرده بسیاری وجود دارند که باید آن​ها را دور بزنیم. تالار پس از طی 250 متر پایان می​یابد و به گودالی از آب زلال واقع در دخمه​ای پوشیده از چکنده​های مرمرین و بلورین می​رسد. این گودال عمیق​ترین نقطه غار است و 80 متر پایین​تر از دهانه غار قرار دارد. مسیر غار پس از گودال آب در جهت عکس و به طرف بالا، به طول100 متر امتداد می​یابد و غار به انتها می​رسد. در دالان انتهایی غار چند فضای خالی وجود دارد که به زیر سنگ​های ریزشی غار ختم می​شود. سرتاسر این دالان از چکنده​های گل کلمی و میخی پوشیده است. غار کهک 350 متر طول دارد.غار کهک تا کنون از نظر گردش گران چندان مورد توجه نبوده است اما ویژگی​هایی دارد که این قابلیت را برای آن فراهم کرده​اند. غار کهک از پُر پرتگاه​ترین و از معدود غارهای ایران است که دارای بلندترین و در عین حال زیباترین چکیده​های مخروطی و مرمرین سرخ رنگ به طول 10 متر و مجموعه​ای از آبشار سنگ​هاست. رنگ کانی غارسنگ​ها از نیمه تالار غار به بالا سفید رنگ و از نیمه تالار به پایین سرخ رنگ است. یکی از پدیده​های منحصر به فرد غار کهک، یک ردیف ستون لوله مانند سرخ رنگ به هم چسبیده است که ارتفاع آن​ها 6 متر و عرضشان 4 متر است و مانند پرده چین دار بزرگی، بخش مسطح جلو را از پرتگاه پشت آن جدا می​کنند. در انتهای تالار غار و کف آن تعدادی ستون غول پیکر به قطر 3 متر وجود دارد که احتمالاً به علت زلزله​ای مهیب سقوط کرده​اند. غار کهک با غارسنگ​های فراوان و ساختما خاصف با آن که از نظر وسعت جزء غارهای متوسط ایران به شمار می​رود اما به دلیل داشتن غارسنگ​های عجیب، پرتگاه​های عمیق، آبشار سنگ​های بلند، و چکیده​های رنگارنگ و عظیم الجثه، یکی از منحصر به فردترین غارهای ایران است. با توجه به غارسنگ​های ستبر و طویل غار، به نظر می​رسد غار کهک از قدیمی​ترین غارهای زایش یافته در ایران باشد.

320

 

229

519

616

 

 

غار سالمستان

غار سالمستان، در فاصله 5/8 کيلومتري روستاي «فردو» از توابع بخش کُهَک شهرستان قم قرار دارد. اين غار مورد توجه غارنوردان است و هر ساله تعداد زيادي غارنورد از آن ديدن مي‌کنند.

 

607

 

 

منطقه شکار ممنوع کهک

 این منطقه از سه طرف به ارتفاعات مشرف است و دره‌ زیدان در شرق آن قرار دارد. این منطقه دارای آب و هوای معتدل و خشك است. منطقه شکار ممنوع کهک با مساحت 33 هزار هکتار در مجاورت پناهگاه حیات وحش جاسب قرار گرفته که علاوه بر داشتن تنوع زیستی مناسب، می تواند در راستای ایجاد شبکه به هم پیوسته حفاظتی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست بسیار موثر باشد. این منطقه با حد ارتفاعی حدود 3 هزار متر، از تنوع گونه های گیاهی و جانوری مناسبی برخوردار بوده که از آن جمله می توان به گربه پالاس، پلنگ، کل و بز، قوچ و میش، گراز، گرگ، انواع خزندگان و جوندگان و بیش از 200 گونه گیاهی اشاره کرد. سیمای طبیعی منطقه جاسب متشکل از کوههای خشک صخره ای ، دره ها ، تپه ها ، کوههای استپی تا دشتی متغیر است . وجود میزان بارندگی متوسط سالانه محدوده مذکور ۲۹۵ میلیمتر در سال و متوسط درجه حرارت سالانه این محدوده معادل ۵ الی ۱۵ درجه سانتیگراد برآورد میگردد.
گونه های پسته و بادام کوهی از عناصر اصلی پوشش جنگلی منطقه بشمار میروند و جنگلهای مذکور بدلیل محدودیت سطح گسترش آنها در استان از ارزش حفاظتی برخوردار بوده و نیازمند توجه بیشتری در این خصوص میباشد و زیستگاه خشکی پسند دارای روشهای مختلف درختچه ای ، علفی و پاپا و یکساله که محل زیست جانورانی نظیر قوچ و میش ، گرگ ، روباه ، خرگوش ،کبک و بسیاری جوندگان و خزندگان بوده و زیستگاه مناطق مرتفع و صخره ای دارای رویشهای گرمسیری گونه های بالش وش و پشته ای که محل زیست بز و پازن و کبک و پلنگ بوده ، منطقه کهک محل اتصال روشهای زاگرس شمالغربی به ارتفاعات ایران مرکزی بوده و از تنوع قابل توجهی برخوردار میباشد . مجموعاً ۱۳۵ گونه گیاهی از ۳۵ خانواده در این منطقه زیست می نماید که از میان آنها به ۲۳ گونه علفی ، ۱۰۴ گونه بوته ای ، ۸۰ گونه درختچه ای ، ۴۰ گونه درختی دیده میشود. در این منطقه یك پاسگاه سرمحیط بانی و دو پاسگاه محیط بانی دایر است.

64

 

65

چهارشنبه, 24 آذر 1395

تاریخ شهر

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

نام این بخش مدتی نوفل‌لوشاتو بود که از شهر نوفل‌لوشاتو در نزدیکی پاریس در کشور فرانسه گرفته شده بود، جایی که برای مدتی اقامتگاه رهبر کبیر انقلاب امام (ره) بوده است.

کهک یکی از شهرهای استان قم است که در بخش نوفل‌لوشاتو از توابع شهرستان قم قرار دارد. از جمله روستاهای پیرامون آن فردو، وشنوه، دستگرد، تیره، میم، شاه اسماعیل، بیدهند، ورجان، خورآباد، قباد بزن، خاوه، صرم و... هستند.

فاصله مرکز بخش کهک تا قم ۳۰ کیلومتر است. پیشینه بخشداری کهک به حدود دهه ۱۳۱۰ می‌رسد و از نظر جمعیت بعد از بخش مرکزی در مکان دوم قرار دارد.

این بخش دارای دو دهستان فردو و کهک است. شهر کهک تنها نقطه شهری این بخش است.

 

kahak2

kahak3

چهارشنبه, 24 آذر 1395

شوراهای قبلی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

معرفی اعضای شورای اسلامی قبلی شهر کهک

محمد رضا حاج اسماعیلی

سن : متولد ۱۳۵۰

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت فعلی: رئیس شورای شهر کهک  و عضو شورای استان قم – منشی کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای استان قم نماینده استان قم در کارگروه های

اداره کل تعاون استان قم و سازمان حفاظت محیط زیست و بهداشت و درمان استان قم- کارشناس بهداشت( بخش خصوصی دامپزشکی)

سوابق: ۱۸ سال فعالیت در اداره دامپزشکی استان قم

مسؤلیت در شورا: رئیس شورا و رئیس کمیسون گردشگری

علی اصغر ملکی کهکی

سن: متولد  ۱۳۳۷

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت فعلی: باز نشسته

سوابق: ۳۱ سال فعالیت در جهاد کشاورزی

مسؤلیت در شورا:نائب رئیس

علی ضرابی

سن: متولد ۱۳۶۵

میزان تحصیلات: دکتری حسابداری

سمت فعلی: استاد دانشگاه

سوابق:

مسؤلیت در شورا: خزانه دار و رئیس کارگروه

علیرضا حاج اسماعیلی

سن: متولد ۱۳۵۳

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت فعلی: معلم

سوابق: ۲۳ سال معلم و ۷ سال مدیر

مسؤلیت در شورا: منشی شورا

علی ابرقویی

سن: متولد ۱۳۵۳

میزان تحصیلات: لیسانس

سمت فعلی: معلم

سوابق: ۹ سال مدیریت مدرسه و ۲۳ سال معلم

مسؤلیت در شورا: منشی شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی

چهارشنبه, 24 آذر 1395

واحد خدمات شهری

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

وظایف واحد خدمات شهری:

- سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری.
-  برنامه ریزی و نظارت و ایجاد توسعه فضای سبز
- شرکت و عضویت در ارکان سازمان های خدماتی وابسته به شهرداری و مستند ماده 84 قانون شهرداری ها
- نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان های وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آن ها
- نظارت بر حسن انجام امور وظایف ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداری ها و صدور دستورات لازم در هر یک از زمینه های مذکور
- نظارت بر گردش امور کمیسیون های زیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20 ماده 55، کمیسیون ایمنی اماکن عمومی و ستادهای اجرایی خدمات شهری
- نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیل های شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آن ها .
- سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر نظافت شهر اعم از جمع آوری و حمل پسماند، دفن و بازیافت پسماند.
- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور خدمات شهری
- اعمال سیاست های لازم در تهیه و تدوین بودجه فعالیت های خدمات شهری (عمرانی و جاری) و نظارت بر چگونگی جذب آن ها.
- تهیه و تدوین و ارائه لوایح مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های شهری و پیگیری برای تصویب آن از طریق شورای اسلامی شهر .
- تدوین خط مشی و سیاست گذاری لازم در امور اجرایی مرتبط با رفع سد معبر شهری .
- تدوین خط مشی لازم به منظور جلب و جذب مشارکت شهروندان در انجام امور خدمات شهری .

چهارشنبه, 24 آذر 1395

واحد اداری و مالی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

شرح وظایف واحد اداری و مالی:

- نظارت بر حسن اجرای سازماندهی و وظایف و اختیارات سازمانی
- نظارت بر تدوین و اجرای سیاستهای پرسنلی و فرآیندهای جذب، بهسازی و خروج پرسنل از سازمان از طریق ابزارها و ضوابط موضوعه در قالب قوانین استخدامی، قانون کار و آیین نامه های اجرایی
- نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و حسن اجرای بودجه مدون و پیگیری تصویب آن در مراجع مربوطه
- نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات صرف شده واحدها
- نظارت بر تنظیم و عقد قراردادهای شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط موضوعه همچون شرایط عمومی پیمان، قانون شهرداریها، آیین نامه مالی و قوانین مدنی
- ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد مناطق در حوزه های مالی، در آمدی پرسنلی و قراردادها از طریق وضع مکانیزمهای کنترلی و بررسی و تحلیل گزارشات
- نظارت بر تشکیل کمیسیونهای موضوعه در قانون شهرداریها در حوزه جذب منابع درآمدی، و تحقق معاملات شهرداری
- نظارت بر حفظ و اداره دارایی های منقول و غیر منقول شهرداری و استفاده کارآمد از آنها در راستای تحقق وظایف و مأموریتهای سازمانی
- رسیدگی و کنترل فرآیند گردش کار در حوزه های تحت سرپرستی و ارائه روشهای بهینه انجام کار در راستای افزایش بهره وری سازمانی و ارتقاء رضایت اربابان رجوع
- بررسی و شناسایی منابع جدید درآمدی و نظارت مستمر بر پیگیری و حصول منابع درآمدی مصوب در چارچوب ضوابط مدون و مصوبات مراجع ذیصلاح

 

چهارشنبه, 24 آذر 1395

واحد فنی و عمرانی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

واحد فنی و عمرانی شهرداری کهک یکی از بازوهای اصلی شهرداری کهک بشمار می اید. وظيفه اين واحد، انجام پروژه‌های عمرانی در شهر می باشد. در ادامه به شرح وظایف این واحد اشاره خواهد شد.

یکشنبه, 16 آبان 1395

شهرداران قبلی

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی : علیرضا پوررستم
تاریخ و محل تولد : ۱۳۵۷ کرج

پیشینه تحصیلی:

فارغ التحصیل رشته اقتصاد (گرایش نظری)- دانشگاه علامه طباطبایی سال ۱۳۸۰
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شهرسازی (گرایش طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای) دانشگاه آزاد واحد قزوین سال ۱۳۸۷

پیشینه آموزشی:

تدریس در دوره های مختلف آموزشی مدیریت شهری از جمله کارگاه تخصصی برنامه ریزی استراتژیک (راهبردی- عملیاتی) شهرداریها، ویژه شهرداران و اعضاء شورای اسلامی شهرها- پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس(۸ دوره).
مدرس گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد هشتگرد (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱).
عضو و مدرس گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
تدریس در دوره های آموزشی مدیران شهری – وزارت راه و شهرسازی (مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری).
تدریس در دوره های آموزشی مدیریت شهری – جامعه مهندسان شهرساز (۱۰ دوره).
مدرس گروه شهرسازی دانشگاه کمال الملک – نوشهر (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱).
هدایت ۳۰ پایان نامه دوره کارشناسی رشته شهرسازی به عنوان استاد راهنما.
تدریس در دوره ها و کارگاههای شهرسازی دانشگاه آزاد پردیس.
مدرس دوره های ارتقاء پایه مهندسان شهرساز سازمان نظام مهندسی استان تهران.

سوابق شغلی و پژوهشی:

پژوهشگر منتخب شایسته تقدیر در پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰ بخاطر تهیه طرح راهبردی توسعه گردشگری شهر کهک

مدیر پروژه در طرح برتر کشور در پنجمین جشنواره پژوهش و آموزش سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در حوزه مدیریت شهری و روستایی در سال ۱۳۹۰ بخاطر تهیه طرح برنامه استراتژیک پنج ساله شهرداری خمین.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری کاشمر.
مجری و مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری قنوات قم.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری طرقبه.
مجری و مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری صفی آباد.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری داریون.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری سرعین.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری پیربکران.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری منطقه ۸ تهران.
مدیر پروژه در تدوین طرح چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه استراتژیک پنج ساله (راهبردی- عملیاتی) شهرداری محمود آباد نمونه.
مدیر پروژه در تهیه طرح تدوین نظام ارزیابی فنی، اقتصادی و امکان سنجی پروژه­های شهرداری تهران.
مدیر پروژه در تهیه طرح امکان سنجی و طراحی اولیه پارکینگ طبقاتی چهار راه ولیعصر قزوین.
مدیر بخش شهرسازی در پروژه ارائه الگوی طراحی سیمای شهری و ساماندهی نما و منظر خیابانهای شهر قاین.
مدیر بخش شهرسازی در پروژه ارائه الگوی طراحی سیمای شهری و ساماندهی نما و منظر خیابانهای شهر بناب.
مدیر بخش اقتصادی در پروژه طرح جامع بافت فرسوده نیشابور.
همکاری در تهیه طرح توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی بوشهر.
همکاری با کمیته آمایش، مسکن و شهرسازی ــ دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مسئول کمیته اجرایی در تهیه شیوه نامه تدوین برنامه ۵ ساله شهردایها در سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
مشاور در تهیه برنامه راهبردی- عملیاتی شهرداری های اراک، شهرکرد، رشت، کرج.
مشاور اداره کل برنامه و بودجه شهرداری تهران در تدوین نظام ارزیابی پروژه های شهرداری تهران.
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد:

ارزیابی مطالعات اقتصادی در طرحهای توسعه شهری و ارائه پیشنهاداتی جهت ارتقاء جایگاه آن با رویکرد طرحهای CDS


ارزیابی مطالعات اقتصادی در طرحهای جامع شهری و ارائه پیشنهادات اجرایی جهت ارتقای آن، مجله شهر و ساختمان
مدل پیش بینی مسکن در استان کرمانشاه- مجله شهر و ساختمان شماره ۵۹ و ۶۰- اردیبهشت و خرداد ۹۰
گزارش کارگاه و همایش علمی مدیریت و برنامه ریزی شهری، توسعه گردشگری و زیباسازی شهر- مجله معماری همشهری.
شهرسازان ایرانی در استانبول- مجله معماری همشهری.
مبلمان شهری و خوانایی شهر- مجله معماری همشهری، بهمن 1390

پنج شنبه, 26 بهمن 1396
شهرداري کهک در نظر دارد نسبت به برگزاري مناقصه عمومي جهت اجراي پروژه به شرح ذيل اقدام نمايد: موضوع مبلغ برآورد (ريال) مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (ريال) طبق فهرست بها اصلاح و توسعه معابر شهر کهک 2.102.188.768 110.000.000 ابنیه و راه وباند 96 تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار: تضمين شرکت در فرآیند ارجاع کار بايستي به صورت ضمانت¬نامه بانکي یا اوراق مشارکت بی نام و يا واريز وجه نقد به حساب جاري سيبا به شماره 2171143504001 بانک ملي شعبه مرکزي قم بنام تمرکز سپرده ارائه گردد. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد با برنده مناقصه نزد شهرداري باقي خواهد ماند. در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وي به نفع شهرداري ضبط مي¬گردد. به پيشنهادات فاقد سپرده تضمين مطابق شرايط فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه و شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار مي¬باشد. مهلت و نشاني خريد اسناد مناقصه: متقاضيان محترم مي توانند با ارائه معرفي نامه کتبي از تاريخ چاپ آگهي نوبت اول تا حداکثر 7 روز بعد از چاپ آگهی نوبت دوم، در ساعات اداري به واحد فني و امور پيمان شهرداري کهک مراجعه نمايند. تلفن تماس: 34223222-025 شماره فاکس: 34223222-025 مهلت و نشاني تسليم پيشنهادها: پيشنهادها بايد حداکثر تا 17 روز بعد از چاپ آگهي نوبت دوم به دبيرخانه شهرداري کهک به آدرس: کهک – بلوار ولیعصر(عج)– شهرداري کهک تحويل و رسيد دريافت گردد. شرکت کنندگان محترم مي بايست نسبت به بسته بندي و تحويل پاکات اقدام نمايند؛ که شامل اسناد ارزيابي و اسناد مناقصه (الف- ب-ج) مي¬باشد. همچنين متقاضيان محترم جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به دفتر فني و امور پيمان شهرداري کهک و يا پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات به نشاني iets.mporg.ir مراجعه نمايند. ضمنا ارائه شماره اقتصادی و کد ثبت نام در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات جهت درج اطلاعات برنده مناقصه الزامي مي باشد. روابط عمومي شهرداري کهک
چهارشنبه, 12 آبان 1395

شورای اسلامی شهر

درج شده توسط منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت

 

 

 

 

 مهندس سید حامد بنی هاشمی

رئیس شورای اسلامی شهر کهک

متولد 1367 هجری شمسی در کهک

فارغ التحصیل مهندسی میکانیک

تحصیلات عالیه مدیریت شهری

کار آفرین نمونه حوزه سیستم های تهویه مطبوع

عضو اتاق بازرگانی استان قم

عضو کمیسیون معاملات عمده شهرداری کهک

عضو هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری کهک

عضو شورای اسلامی شهرستان کهک

نماینده شورای اسلامی شهر کهک در کمیته فنی راه و شهرسازی

 

UUYY

مریم عرب نژاد

نائب رئیس شورای اسلامی

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد
لیسانس حسابداری
دانشجوی رشته حقوق
دبیر کمیسیون حقوقی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی
نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون بدوی ماده۱۰۰

 

 

 

 

 

 

52412

 

محمد رضا حاج اسماعیلی

عضو شورای اسلامی شهر

سخنگوی شورا


فعالیت: یک دهه فعالیت در شورای شهر

شورای شهرستان
و شورای استان

فعالیت کاری : عضو نظام دامپزشکی استان قم و مسئول فنی بهداشتی شرکت مشاهیر

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی