تغییر و اصلاح پروانه

  • شنبه, 28 مهر 1397
  • درج شده توسط  مدیر سایت

فرآیند تغییرات و اصلاحات پروانه ساختمان

۱- مراجعه به  واحد فنی و شهرسازی جهت تکمیل درخواست تغییرات و اصلاحات پروانه توسط مالک
۲- تکمیل فرم پیشرفت عملیات ساختمانی توسط مهندس ناظر و ارایه به شهرداری
۳- انجام بازدید  از ساختمان توسط  کارشناس فنی و شهرسازی و تهیه پیش نویس اصلاح پروانه ساخمانی
۴- انجام محاسبات عوارض توسط واحد درآمد و پرداخت عوارض توسط مالک
۵- مراجعه به واحد فنی و شهرسازی جهت اخذ گزارش زیربنا توسط کارشناس فنی.
۶- مراجعه به واحد فنی و شهرسازی جهت معرفی مالک به بیمه تأمین اجتماعی بابت افزایش زیربنا
۷- ارائه مفاصا حساب بیمه تأمین اجتماعی به شهرداری جهت درج در سوابق و پرونده
۸-  تکمیل قسمت تغییرات و اصلاحات شناسنامه ساختمان توسط واحد فنی و شهرسازی
۹-امضای مسئول فنی و شهرسازی و تأیید نهایی اصلاح  پروانه  توسط شهردار
۱۰- مراجعه به دبیرخانه جهت ثبت وشماره کردن اصلاح پروانه ساختمانی و دریافت پروانه ساختمانی

- 4405 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع راهنمای شهروندان
- کد خبر: 899

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی