اخذ پروانه ساختمان

  • شنبه, 28 مهر 1397
  • درج شده توسط  مدیر سایت

مراحل صدور پروانه ساختمانی مسکونی (برای  زمین های دارای سند رسمی)
مرحله اول: تشکیل پرونده
1)ارائه مدارک مالکیتی و هویتی شامل :
الف : اصل و کپی سند ثبتی 
ب: اصل شناسنامه و کارت ملی  مالک یا وکیل قانونی به همراه  کپی صفحه اول شناسنامه  وکارت ملی مالک یا وکیل
ج:اصل و کپی برگه وکالت وکیل
2)ارائه درخواست پروانه ساختمانی بر مبنای فرم اخذ شده از شهرداری
3)گچ ریزی ملک توسط مالک و انجام  بازدید ا زملک توسط کارشناش شهرداری( روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته )
4)اخذ استعلام های مربوطه از اداره های آب ،برق ،گاز و مخابرات
5)اخذ پیش نویس پروانه ساختمانی جهت ارائه به نظام مهندسی استان قم
مرحله دوم: ترسیم نقشه ساختمان
۱- تحویل دستورالعمل تهیه نقشه (پیش نویس پروانه ساختمانی)به مهندس ناظر ساختمانی جهت طراحی نقشه ساختمان .
۲-تحویل اصل نقشه های معماری،سازه،برق و مکانیک به شهرداری

مرحله سوم: بررسی نقشه ساختمان
۱- بررسی و تأیید نقشه‌های تهیه شده توسط  کارشناس فنی و شهرسازی شهرداری کهک
۲- پرداخت عوارض پروانه ساختمانی

مرحله چهارم: صدور نامه بیمه
1)اخذ نامه بیمه کارگران ساختمانی از شهرداری و مراجعه به تأمین اجتماعی شعبه دو قم
2)تهیه فیش آموزش و پرورش ، واریز آن در بانک ملی و تحویل به شهرداری
3)هماهنگی با مهندسین ناظر جهت مراجعه به شهرداری و مهر و امضای دفترچه ساختمانی
مرحله پنجم: صدور شناسنامه ساختمانی

صدور پروانه ساختمانی و برگه شروع عملیات ساختمانی

الف : اصل و کپی سند ثبتی

ب: اصل شناسنامه و کارت ملی  مالک یا وکیل قانونی به همراه  کپی صفحه اول شناسنامه وکارت ملی مالک یا وکیل

ج:اصل و کپی برگه وکالت وکیل

2)ارائه درخواست پروانه ساختمانی بر مبنای فرم اخذ شده از شهرداری

3)گچ ریزی ملک توسط مالک و انجام  بازدید ا زملک توسط کارشناش شهرداری( روزهای یک شنبه و چهارشنبه هر هفته )

4)اخذ استعلام های مربوطه از اداره های آب ،برق ،گاز و مخابرات

5)اخذ پیش نویس پروانه ساختمانی جهت ارائه به نظام مهندسی استان قم

- 4242 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع راهنمای شهروندان
- کد خبر: 897

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی