کتابهای معماری و شهرسازی

کتابهای معماری و شهرسازی (2)

چهارشنبه, 12 آبان 1395

مقررات شهرسازی مرتبط با شهرداری ها عنوان کتابی است که توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در 225 صفحه منتشر شده است و به دلیل اهمیت، فایل PDF آن تهیه و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

دانلود کتاب

 

چهارشنبه, 12 آبان 1395

آشنایی با درآمد و روش های افزایش آن در شهرداری عنوان کتابی است که توسط سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در 186 صفحه منتشر شده است و به دلیل اهمیت، فایل PDF آن تهیه و در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

 دانلود کتاب

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی