رسانه و ارتباطات

رسانه و ارتباطات (5)

رسانه ها علاوه بر اینکه باید اطلاع رسانی را در دستور کار قرار دهند باید به دنبال آن باشند که اطلاع رسانی به ضد خود تبدیل نشود.

خبرگزاری فارس: رسانه نقشی مهم تر از پول در اقتصاد دارد ؛ اگر پول تولیدگر را تشویق به راه اندازی یک مجتمع اقتصادی می کند، رسانه یک جهان را قانع می کند که به کارش ادامه بدهد یا ندهد.

نظریه‌های روابط بین‌الملل، اعم از تبیینی، هنجاری، تکوینی و انتقادی، بر مبانی فرانظری خاصی استوارند. نظریه‌ی اسلامی روابط بین‌الملل، که در اینجا امکان پردازش آن مفروض پنداشته می‌شود نیز از این قاعده مستثنا نیست؛

آنچه در ذیل می‌آید تحلیلی است بر فضای رسانه ای کشور در عرصه‌ی جنگ نرم که در 3 بخش اصلی «توصیف، تبیین و توصیه» و به منظور توصیف شرایط فعلی، تبیین چرایی شرایط فعلی و در نهایت توصیه‌هایی برای نیل به شرایط مطلوب تدوین شده است.

پس از انقلاب صنعتی رشد،توسعه و افزایش تولید و مصرف و چیرگی بر طبیعت از مفاهیم مسلط بر اذهان بشری محسوب می‌شدند،به ویژه در جوامعی که درگیر انقلاب‌ صنعتی شده بودند.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی