آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی

آب، محیط زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی (1)

در صورتی که اقتصاد ایران در نظام تجارت جهانی در زمینه‌ی تولید چند کالای اساسی قدرت چانه‌زنی داشته باشد بدون‌شک در زمینه‌ی واردات کالاهای دیگر وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی