فکر

فکر (1)

در تاريخ معاصر ايران و از آغاز‌ ورود جريان روشن‌فكري به عنوان يك پديده‌ي نامأنوس و جديد تا امروز، مي‌توان چهار موج روشن‌فكري را برشمرد: موج اول كه در دوران مشروطه شكل ‌گرفت. موج دوم كه پس از مشروطه و در دوران پهلوي اول پديد آمد. موج سوم كه مربوط به دوره‌ي پهلوي دوم است و موج چهارم كه به سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برمي‌گردد و تا امروز هم ادامه دارد.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی