فرهنگ

فرهنگ (1)

از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، توسعه یکی از مهم‌ترین موضوعات در محافل دانشگاهی کشورها بوده است؛ به نحوی که در دهه‌ی پایانی قرن بیستم، اغلب کشورها به بازنگری وضعیت خود در این خصوص پرداخته‌اند.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی