عدالت

عدالت (7)

عدالت خواهی انقلاب اسلامی دو تمایز بزرگ با اندیشه های به اصطلاح سوسیالیستی قدیم و جدید دارد که قطعاً عده ای از خواص را از پیرامون خود پراکنده می کند؛ یکی معنوی و دینی بودن این عدالت خواهی و دوم عمل گرایانه بودن این عدالت خواهی.

جامعه ای که در مصارف گوناگون خود اعم از تغذیه، پوشاک، حامل های انرژی و وسایل زندگی، جانب عدل و اعتدال را رعایت نماید، سرمایه های خصوصی و عمومی و منابع خود را از هدر رفت محفوظ می دارد و رشد اقتصادی و ثروت ملی را که زمینه ی تحقق عدالت اقتصادی است، افزایش می دهد.

در مکتب تربیت زیست محیطی اسلام، «قسط» و «عدل» از اصول اساسی در امور اجتماعی به حساب آمده، به طوری که هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست منابع را به طریقی مورد بهره کشی قرار دهد که موجب زیان به دیگران شود.

دانشمندان علوم اسلامي ‌در تعريف «عدالت» تعبيرهاي مختلفي دارند؛ مانند اجتناب از گناهان کبيره و عدم اصرار بر صغيره، دادن هر حقي به صاحب حق و... . چنان‌که در تبيين معناي لغوي «عدالت» به انصاف، مساوات و ميانه‌روي اشاره مي‌شود.

در نگاه اول كه نگاهي است انسان محور، تمام تفاسير فردي ، گروهي ، حزبي ، ملي و فراملي را شامل مي شود و كاملاَ واضح است كه در اين نظر عدالت فقط ، يك لفظ مشترك است كه بر تفكرات گوناگون و انديشه هاي متكثر اطلاق مي شود

تبيين مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص‌هاي آن يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان است. عليرغم مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، تلاش چنداني براي استخراج شاخصهاي عدالت اقتصادي از نگاه اسلام صورت نگرفته است.

عدالت در اسلام، از زیربنایی ترین مفاهیمی است که تحقق عینی آن در جامعه، از مهمترین اهداف اجتماعی و سیاسی این دین ذکر شده است.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی