اقتصاد

اقتصاد (33)

از آنجا که سازماندهى مبادلات پول و سرمایه در قالب مؤسّسات پولى و بانکى، پدیده‌اى جدید است و سابقه‌اى در صدر اسلام ندارد، دین مقدّس اسلام، شیوه ثابت و معیّنى براى مالکیّت و مدیریّت منابع این مؤسّسات ارائه نکرده، آن دو را تابعى از وضعیّت اجتماعى و تحوّلات اقتصادى می‌داند.

برای تدوین و ایجاد استانداردهای مناسب برای حسابداری، احتیاج به یک جریان قیاسی است که خود احتیاج به نظریه ی محکم و هم راستا با شرایط محیطی دارد. بهترین نظریه، آن است که بر اساس شرایط محیطی، یعنی در محیطی اسلامی و ایرانی، تعریف شود.

اقتصاددانان ضرورت سياستگذاري به‌منظور ثبات قيمت‌ها را با اشاره به آثار ناگوار تورم بر اقتصاد تعليل مي‌كنند.

امروزه الگوهاي متعارف تأمين اجتماعي سرمايه‌داري با چالش‌هاي فراواني از جمله بحران‌هاي عميق مالي مواجه‌اند. بروز اين چالش‌ها، تدوين الگوي تأمين اجتماعي اسلامي را به ضرورتي اساسي تبديل نموده است.

سؤال از چيستي و ماهيت اقتصاد اسلامي همواره از دغدغه‌هاي محققان اقتصاد اسلامي بوده است. گرچه در زمينه تبيين ماهيت اقتصاد اسلامي مباحث زيادي مطرح شده، هنوز ابهام‌هايي در اين زمينه وجود دارد.

بررسي وضعيت بازار و سنجش ميزان انطباق آن با بازار مطلوب اسلامي نيازمند ارائه شاخص‌هاي محاسباتي است. در اين مقاله شاخص تركيبي صداقت به عنوان يكي از شاخص‌هاي ارزيابي وضعيت بازار ارائه مي‌شود.

در دهه‌هاي اخير، كشورهاي مختلفي به تدوين و اندازه‌گيري شاخص رضايت مشتري به عنوان متغير اقتصادي مهمي در سطح خرد و كلان، اقدام كرده‌اند.

بي‌شك، بازار اسلامي نقشي اساسي در تحقق پيشرفت و توسعه جامعة اسلامي ايفا مي‌كند. در اين چارچوب، ضرورت توجه به مشخصه‌هاي اين نهاد اجتماعي و همچنين شاخص‌هاي ارزيابي آن دو چندان مي‌شود.

تبيين مفهوم عدالت اقتصادي و شاخص‌هاي آن يكي از دغدغه‌هاي اقتصاددانان است. عليرغم مطالعات انجام گرفته در اين زمينه، تلاش چنداني براي استخراج شاخصهاي عدالت اقتصادي از نگاه اسلام صورت نگرفته است.

بيش از سه دهه است كه بحث از معناداري «علم اقتصاد اسلامي»، و ماهيت آن، به يكي از دغدغه‌هاي انديشمندان مسلمان تبديل شده است؛

صفحه1 از3

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

اخبار پربازدید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی