شورای اسلامی شهر

  • چهارشنبه, 12 آبان 1395
  • درج شده توسط  مدیر سایت

محمد رسولی
سمت :رئیس شورای اسلامی شهر
عضو دوره اول شورای اسلامی شهر
عضو دوره دوم شورای اسلامی شهر
نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده صد

مهدی ابوالقاسمی
سمت :نایب رییس شورای اسلامی
ریاست کمیسیون فرهنگی ،اجتماعی،ورزشی

نماینده شورای اسلامی در کمیسیون ماده77

محمد علی میرجانی
سمت :عضو شورای اسلامی شهر
عضو دوره اول شورای اسلامی شهر
عضو دوره دوم شورای اسلامی شهر
سه دوره عضویت در شورای روستایی

علی عربشاهی
سمت :عضو شورای اسلامی شهر
ریاست کمیسیون برنامه و بودجه
نماینده شورا در شورای استان و شورای شهرستان
نماینده شورا در کمیسیون معاملات شهرداری
دفتر کمیسیون عمران شورای استان
عضو کمیسیون کفالت نیروی انتظامی

عباس ابراهیمی
سمت:عضو شورای اسلامی شهر
 عضو دوره اول شورای اسلامی شهر  
 عضو دوره دوم شورای اسلامی شهر
یک دوره عضویت در شورای روستایی
رییس کمیسیون عمران و خدمات شهری
نماینده شورای اسلامی در کمیسیون تجدید نظر ماده 100

- 3721 بازدید
ارزیابی این مطلب
(2 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت
- کد خبر: 677

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی