واحد اداری و مالی

  • چهارشنبه, 24 آذر 1395
  • درج شده توسط  مدیر سایت

شرح وظایف واحد اداری و مالی:

- نظارت بر حسن اجرای سازماندهی و وظایف و اختیارات سازمانی
- نظارت بر تدوین و اجرای سیاستهای پرسنلی و فرآیندهای جذب، بهسازی و خروج پرسنل از سازمان از طریق ابزارها و ضوابط موضوعه در قالب قوانین استخدامی، قانون کار و آیین نامه های اجرایی
- نظارت بر انجام برآورد و تنظیم بودجه و برنامه های مالی و حسن اجرای بودجه مدون و پیگیری تصویب آن در مراجع مربوطه
- نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه ها و اعتبارات صرف شده واحدها
- نظارت بر تنظیم و عقد قراردادهای شهرداری با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت ضوابط موضوعه همچون شرایط عمومی پیمان، قانون شهرداریها، آیین نامه مالی و قوانین مدنی
- ایجاد وحدت رویه و نظارت بر عملکرد مناطق در حوزه های مالی، در آمدی پرسنلی و قراردادها از طریق وضع مکانیزمهای کنترلی و بررسی و تحلیل گزارشات
- نظارت بر تشکیل کمیسیونهای موضوعه در قانون شهرداریها در حوزه جذب منابع درآمدی، و تحقق معاملات شهرداری
- نظارت بر حفظ و اداره دارایی های منقول و غیر منقول شهرداری و استفاده کارآمد از آنها در راستای تحقق وظایف و مأموریتهای سازمانی
- رسیدگی و کنترل فرآیند گردش کار در حوزه های تحت سرپرستی و ارائه روشهای بهینه انجام کار در راستای افزایش بهره وری سازمانی و ارتقاء رضایت اربابان رجوع
- بررسی و شناسایی منابع جدید درآمدی و نظارت مستمر بر پیگیری و حصول منابع درآمدی مصوب در چارچوب ضوابط مدون و مصوبات مراجع ذیصلاح

 

- 4143 بازدید
ارزیابی این مطلب
(0 رای‌ها)
منتشرشده در موضوع توضیحات عمومی سایت
- کد خبر: 694

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی