سید محمدرضا موسوی

سید محمدرضا موسوی

شنبه, 26 آذر 1401 11:34
شنبه, 26 آذر 1401 11:31
دوشنبه, 21 آذر 1401 07:59

آگهی مزایده شهرداری کهک(نوبت دوم)

یکشنبه, 20 آذر 1401 08:12

فینال مسابقات و اختتامیه جام کنگره ملی شهدا استان قم با نائب قهرمانی تیم شهرداری کهک

یکشنبه, 20 آذر 1401 08:07

شروع عملیات بار ریزی ، زیر سازی  و اجرای کفپوش محوطه امام زاده زینب خاتون کهک با همکاری شهرداری و هیئت امنای امام زاده

یکشنبه, 20 آذر 1401 08:04

برگهای پاییزی پاركهای سطح شهر کهک جمع آوری نمی شود
شهردار شهر کهک  گفت: با توجه به اینکه خزان برگ های پاییزی زیبایی خاص و هنری به معابر پارک ها بخشیده اند  بنابراین بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته امسال برگهای پاییزی از هیچ کدام از پارکهای سطح شهر جمع آوری نمی شود.

مهندس شکاری اظهار داشت: ریزش برگ درختان در فصل پاییز زیبایی خاصی به معابر و پارکهای سطح شهر می بخشد و همواره این تصاویر مورد استقبال عموم شهروندان است.

بنابر این  امسال با برنامه ریزی صورت گرفته این برگها تا اواخر فصل پاییز جمع آوری نمی شود و در صورت امکان طی مراسمی و با حضور شهروندان این برگها جمع آوری خواهد شد.
وی در خصوص جمع آوری برگهای پاییزی در معابر و خیابانها گفت: باتوجه به اینکه این برگها در هنگام بارش باران در سطح شهر موجب مسدود شدن کانال های هدایت آب های سطحی می شوند جمع آوری نکردن آن در سطح شهر بواسطه آب گرفتگی معابر امکانپذیر نیست.

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی