فرم درخواست تفکیک طبقاتی

فرم درخواست تفکیک طبقاتی را می توانید از لینک زیر دریافت نموده و پس از تکمیل آن، تحویل واحد مربوطه شهرداری نمایید.

دانلود فرم درخواست تفکیک طبقاتی

- 4002 بازدید
ارزیابی این مطلب
(1 رای)
منتشرشده در موضوع فرمها
- کد خبر: 880

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی