یکشنبه, 06 آذر 1401

ا هدف تامین رفاه و آسایش و جلب رضایت شهروندان و جلوگیری از تخریب آسفالت، عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت در سطح  شهر کهک در حال اجرا می باشد .

پنج شنبه, 14 مهر 1401

بازگشایی معبر خیابان عمران آباد به جهاد با آزاد سازی و تخریب دو ملک در مسیر

یکشنبه, 02 تیر 1398

زیرسازی و اسفالت کوچه سیدها

درج شده توسط منتشرشده در موضوع با هم برای شهر
یکشنبه, 15 ارديبهشت 1398

گرامیداشت هفته شوراها

درج شده توسط منتشرشده در موضوع با هم برای شهر
صفحه1 از2

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

رخدادهای مهم

حالت های رنگی