سخن شهردار

  • سخن شهردار
    سخن شهردار

     خداوند بزرگ مرتبه را شاکرم که افتخار خدمتگزاری به شهروندان عزیز شهر کهک را کسب کرده ام چراکه  خداوند سبحان و رحیم خدمت به مردم  را عبادت خوانده است . مسئولیت مهم مدیریت شهری، بار امانتی است که نیازها، کمبودها و اقـتضائات آینده عمران و آبادانی شهر از یکسو و پاسخگوئی شایسته به  درخواست ها و نیازهای  فزاینده و متنوع شما مردم شریف از سوی دیگر، آن را سنگین تر می نماید،

نمایش همه

سامانه پرداخت عوارض خودرو

با هم برای شهر: عملکرد و اقدامات شهرداری کهک

جستجو در سایت


جستجوی پیشرفته

اخبار ما را در سایت خود مشاهده نمایید

همایش ها و نشست های مرتبط با معماری و شهرسازی

رخدادهای مهم

حالت های رنگی